Jump to content

Aura renklerinin anlamı


Auraile6his

Önerilen Mesajlar

Aura Renklerinin Anlamı

 

Aura renkleri katmanlara göre değişik anlamlar içermektedir. Katmanlara göre renklerin genel ifadelerini sırayla belirtelim;

 

Beden alanları üzerindeki aura renklerinin anlamı, 1. Fiziksel beden. 2. Pranik beden. 3. Duygusal beden. 4. Zihinsel beden. 5. Astral beden. 6.Eterik beden. 7. Kozal beden.)

 

KIRMIZI : Bu rengin dahilinde olan tonlamalar gözle görülebilen en düşük seviyedeki titreşimsel frekansa sahiptirler. İkili bir doğanın sahibidir. Pozitif hallerinde mesela parlak ve berrak olduklarında ısıtıcı, sıcak enerjili, coşkulu özelliklerin sahibidir. Negatif hallerinde ise asilik, hırçınlık, isyankarlık, öfkeli tutum, kötü niyetlilik, yıkıcı tavırlar hatta nefrete kadar varan özellikleri taşırlar. Fakat kırmızı renk çok koyu tonda ise asil davranışlardan yoksunluk, egoistliğin göstergesidir. Koyu kırmızı renk aynı anda ihtirasın da işaretçisidir. Sisli bir görünüm alırsa ihtiras titreşiminin kirli ve sağlık dışı olduğu manasına gelmektedir. Özünde kahverengi ton bulunan kırmızı renk korkunun; kahverengi ton koyulaşarak siyaha döndüğündeyse negatif titreşimli niyetin habercisidir. Kırmızı rengin içerisinde hafif sarımsı tonda bir renk olması halinde istem dışı duygu ve istekleri sergilemektedir. Açık kırmızı renk sinirli bir yapıyı simgeler. Parlak, berrak kırmızı renk tonu ise canlı enerjiyi, eli açıklığı, fizik sağlığı da belirtir. Parlak, gül rengi tonu ise evlat sevgisini, yuva sevgisini simgelerken, Kırmızının pembemsi tonu ise, mutluluk, huzur, yumuşak yürekliliğin habercisidir.

 

TURUNCU : Bu renk en berrak tonda bulunduğu zaman taşkın güç potansiyelini ve canlılığı göstermektedir. Kırmızı tonlarına kaçtığı zaman ben-merkezcilik, egonun habercisidir.

 

SARI: Mantık, şuur ve zekanın rengi olan sarı mat bir tona sahip olduğunda dünyevi özelliklerindeki bir zekanın habercisidir. Parlaklaşıp altın rengi tonuna doğru değişim gösterdiğinde zekada yükselme, ruhsallık aracılığıyla gerçekleşen arınmayı göstericidir. Sisli veya çamurlu gibi olan sarı renk ise cin düşüncelere sahip olmayı, kurnazlığı, açgözlülüğü ve ben merkezci egoistliği gösterir.

 

YEŞİL : Dengeselliğin rengi olan yeşil aynı anda kalbin de yansıtıcı rengidir. Zümrüt renginin tonlarına büründüğünde şifayı temsil eder. Eğer birinin aurasında zümrüt yeşili rengi çokça bulunuyorsa, o kişinin şifa yeteneğine sahip olduğunu ve şifa sanatıyla alakalı olduğunun habercisidir veya o alan üzerinde uygulamalar yaptığının belirtisidir. Işık tayfının merkezi rengi olan yeşil bir insanın aurasında görüldüğü takdirde ahenk, denge, uyum, esnek davranışların göstergesidir. Yeşilin tüm açık tonları uyumlu olmayı, barışçı yapıyı, yakın alakayı ifade eder, Negatif anlamda ise aşırı bencilliğin, tam bir egoistliğin göstergesidir. Fakat yeşil renk çamurlu veya sisli gibi gözüküyorsa, o kişide üç kağıtçılığı ve açgözlülüğü sergilerken; kahverengimsi bir tona döndüğünde ise kıskanç davranışların habercisidir.

 

MAVİ : Oldukça eski zamanlardan itibaren dini duygu ve sezgisel anlayışın sembolü olarak kabul gören mavi rengi en yüksek seviyede Üçüncü Gözle, yaratıcılık, ilham ve zekanın daha yüksek formsal titreşimi ile ilişkilidir. Mavi renk şifacının ilk görebildiği renklerden biridir. Aurada mavi, çivit mavi tonda renge doğru koyulaştıkça sadık bir kişiliğe, dini inançları olan birinin karşımızda olduğunu haber verir. İçerisinde kahverengi tonları veya siyah tonlarına yakın renkleri barındıran mavi rengin negatif tarafıyla dini duygularda, ruhsallığın karanlık yönlerine doğru bir sapmanın belirtisidir.

 

MENEKŞE : Kırmızı rengin ve mavi rengin karışımlarının oluşturduğu mor menekşe rengi çok yüce ruhani hedefleri ve ruhsal gücü simgelemektedir. Ruhsal tekamül yolunda çok ilerlemiş birinin aurasında menekşe rengi ağırlıklı olarak görülür. O hep asil bir kişilik yapısını, kraliyet rengini temsil ettiği gibi, aura üzerinde bir yalıtıcı ve arıtıcı olarak da işlev yapar. Ortak bir renk olmadığı için her aurada gözükmeyebilir. O yüksek alemlerden yansıma yapan bir renktir, sadece spiritüel üstadlarda görülmektedir. Eflatun tonuna doğru kaçtığında yüksek ruhsallığı ve canlılığı, leylak rengi tonuna doğru derinleştikçe de şefkati ve özverili bir kişiliği simgeler. O, Tepe Chakra’ nın tepesinde bir yumurta şeklinde kendini göstermektedir. Üstadın tekamülü esnasında pozitife doğru ilerleme oldukça da oradan yayılarak ışık aracılığıyla bütün aurayı doldurarak, kendini hissettirir.

 

KAHVERENGİ : Renk çarkı içerisinde yer almayan, fakat tüm renklerin karışımından oluşan bir renktir. Bazı kişilere göre ona işadamlarının rengi de denilmektedir. Lakin genelde fiziksel hastalıkları algılattıran bir renk olduğu için aurada görülmesinde olumsuz etkileri hissedilebilir. şifacıların çoğu kahverengi renk ile negatif beşeri özellikler arasında bağlantı kurmaktadır. Bu renk gözüktüğünde cimriliği, açgözlülüğü ve alt düzeydeki maddi içgüdüleri simgeler. Bir şekilde titreşimsel etkileri en üst seviyeye ulaşýr. Bu da altuni kahverengi tonda olduğu zamandır ve o zaman çalışkan, organize ve yöntemli bir karakteri simgelemektedir.

 

SİYAH : Her cins seviyede karanlığın habercisi olan siyah aynı anda ışığın yokluğu anlamına da gelmektedir. Tek istisna hali ise fizik bedenle eterik beden arasında dar bir bant şeklinde görüldüğündeki halidir. Buna fiziksel aura demekteyiz. Bu, aurayı doldurduğunda yaşamı, yaşamın kendisini yadırgamak hatta reddetmek manasına gelmektedir. Başka bir şekilde aura içinde çizgiler halinde gözüktüğünde pozitif yönleri öldürür.

 

GRİ : Bu renk ise durgunluğu, donukluğu, alışılagelmiş bir karakteri sergileyen bir renktir denilebilir. Fiziki seviyede de donukluğu, durgunluğu belirttiği gibi, pek çok zaman hastalıklarla beraber gözüken insanın canlılıktan yoksunluğunu da simgelemektedir. Koyu ve kurşuni tonlarda hale gelmesi ise korkulara, karmaşalara hatta hastalık derecesine varan karamsarlığa habercidir. Bu renk aura içerisinde gözüktüğünde ise, güven eksikliğini hatta beraberinde aldatıcı kişiliği simgelemektedir.

 

BEYAZ : Bütün renklerin bileşiminden oluşur ve birlik, bütünlük bilincinin sembolü olan beyaz renk aynı anda kozmiksel bilincin ve ego' nun yani, benin de rengidir. Ruhsal anlamda ise mükemmeliyet, birliğe ve bütünlüğe ulaşmanın, aydınlanmış erdem sahibi varlıkların kendisini anlatma şekli beyaz rengin ortaya çıkması neticesinde olmaktadır.

 

Genel anlamıyla bu ifade ve durumları içermektedir.

 

Chakra alanları üzerindeki aura renklerinin anlamı, 1. Temel (kök) Chakra, 2. Üçüncü göz Chakra, 3. Boğaz Chakra, 4. Kalp Chakra, 5.Göbek Chakra, 6. Cinsel Chakra, 7.Tepe Chakra)

 

KIRMIZI: Kök Chakra üzerinde yaşama dair haklarımız ve yaşamsal bağlılıklarımızı sergiler.

 

TURUNCU: Cinsel Chakra üzerinde üretim konusunda haklarımız ve yaratıcılığımızı sergiler.

 

SARI: Göbek Chakra üzerinde kendimizle ilgili kararlarımız ve düşünme gücümüzü sergiler.

 

YEŞİL: Kalp Chakra üzerinde sevgi hakkımızı ve şifasal gücümüzü sergiler.

 

MAVİ: Boğaz Chakra üzerinde ifade hakkımızı ve düşünce, duygularımızı aktarabilmemizi sergiler. Renk koyulaştıkça Üçüncü Göz Chakra üzerinde gerçekleri görebilmemizi sağlar.

 

MENEKŞE: Tepe Chakra üzerinde kozmik bilinç hakkımızı ve algılama gücümüzü sergiler.

 

KAHVERENGİ: Chakralar üzerinde etkileşimi ve negatif kargaşa sızmasını ortaya koyar.

 

SİYAH: Chakralar üzerinde etkileşimi ve dışsal negatiflerin son derece yoğun içsel bölgeler üzerinde dengesizliğe yol açtığını sergiler.

 

GRİ: Chakralar üzerinde hakların eksikliğini ve Chakralar’ ın gerçek enerjisinden ayrılmak üzere çalıştığını sergiler.

 

BEYAZ: Chakralar üzerinde saf enerjinin yoğunlukta olduğunu arınmışlığı sergilemektedir.

 

Genel anlamıyla bu ifade ve durumları içermektedir.

 

Dış enerji alanları üzerindeki aura renklerinin anlamı, 1. Öz, 2.Astral, 3.Mantal, 4.Budik, 5.Atmik, 6. Monad, 7. İlahi)

 

KIRMIZI: Katmansal enerji yoğunluğu.

 

TURUNCU: Fiziksel güç.

 

SARI: Düşünsel güç.

 

YEŞİL: Pasif huzur.

 

MAVİ:Ruhsal huzur.

 

MENEKŞE: Arınmış üstadlık.

 

KAHVERENGİ: Düşsel karmaşalar.

 

SİYAH: Depresif güçler.

 

GRİ: Koruyucu bağlantı

 

BEYAZ: Ara boşlukların mevcudiyeti.

boogee tarafından düzenlendi
Türkçe karakterler Aurora tarafından düzeltildi
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1890 yılında ünlü mucit Nikola Tesla’nın ilk olarak ölçebildiği ve fotoğrafladığı insan Aura’sı aslında pek çoğumuzun bölük pörçük duyduğu ama tam olarak nasıl olduğunu bilmediği bir konudur. Bu yazıda kısaca Aura’dan bahsedeceğiz.

Fiziksel bedenin çevresini kaplayan elektromanyetik dalgalara Aura denir. Aura her yaşayan insanın çevresinde titreşimler halinde mevcuttur ve kişinin ruhsal durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Aura’yı ifade ederken renkler kullanılır. Kirlian fotoğrafçılığı denilen bir teknikle titreşimler renklere dönüşür ve her rengin bir anlamı vardır.

Aura üç boyutlu düşünülmelidir. Yani önümüzde, arkamızda, her yerimizde bulunur ve eliptik bir şekli vardır. Aura aslında vücudumuzun yaydığı enerji dalgalarıdır. Yaşayan her cismin bir enerjisi vardır. Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. Hava çok sıcakken asfalt yola baktığımızda havada dalgalanma görürüz. Bu dalgalanmaya çok benzer şekilde bizim de enerji dalgalarımız var. Bu dalgalar çeşitli ortamlarda değişkenlik gösterir ama her zaman orada olurlar. Aura ‘yı etkileyen çeşitli sebepler vardır. Beslenme yetersizliği, yeterli spor yapmama, temiz hava eksikliği, yorgunluk, uykusuzluk, stres, alkol, ilaçlar, sigara, negatif düşünce ve davranışlar, uygunusuz psişik aktiviteler Aura’yı zayıflatır.

Renkler, yapıcı ve yıkıcı olabilen bir çok duyguyu ifade eder.

Sevindirebilir, depresif hissettirebilir, hatta dişi veya erkek olabilir. Her rengin karakteristik bir yapısı vardır ve bu yapılanma Aura yorumlamasında kullanıldığında bize kişinin o anki ruh halini anlatır.

İşte Aura çalışmaları yapılırken kullanılan renkler ve anlamları;

Kırmızı; ateş rengidir. Yaşam gücü yüksek olan kişilerde görülür. Hırs, tutku, kızgınlık, aşk, nefret gibi duyguları hissettiğimizde ortaya çıkar. Dolaşım sistemini ve seksüel içgüdüleri temsil eder. Kırmızının çok olması durumunda kişi sinirli, kızgın, agresif, sabırsız veya heyecanlı olabilir.

Turuncu; Duygusallık ve yaratıcılığı temsil eder. Cesur ve sosyal olunduğu zaman kendini gösterir. Bulanık turuncular ajite hallerinde de ortaya çıkabilir. İyi analiz edilmelidir.

Sarı; en kolay görülebilen Aura rengidir. Baş üzerinde görülen soluk sarı iyimserliği gösterir. Sarı beyinsel aktiviteleri temsil eder. Entelektüel, bilge, aydınlanmış kişilerde sarı çok sık görülür.

Yeşil; hassas, sıcak insanların rengidir. Arkadaş canlısı, açık fikirli ama bağımlı insanlar yeşili gösterir. Parlak yeşilden maviye kayan renkler iyileştirme kapasitesi yüksek kişilerde görülür. Bulanık yeşiller kıskançlığı, kendinden emin olmamayı ve güvensizliği gösterir.

Mavi; sarının yanında çok kolay görülebilen bir diğer renktir. Sessizlik, sakinlik, ciddiyet, ve dürüstlüğü temsil eder. Telepatik görüler arttığında yoğunluğu artabilir. Açık maviler aktif hayal gücünü ve zengin bir iç dünyayı gösterirken , koyu tonları yalnızlığı ve bağımlılığı ifadeler. Bulanık maviler ise melankolik, endişeli, korkulu durumlarda ortaya çıkar.

Mor; kalbin ve aklın karışımıdır. Arayan, araştıran, hayal eden, aktif kişilerde görülür. Pratik ve dünyevi meseleleri kolayca çözebilen, güçlü kişilerde görülür. Çok açık tonları aydınlanmış kişilerde görülür. Kırmızıya kaçan tonları kazanma güdüsünü kamçılar. Bulanık tonları bir şeyleri çözmeye çalışan kişilerde veya erotik durumlarda ortaya çıkar.

Aura’nın diğer renkleri ;

Pembe; alçakgönüllü, sakin ve aşık kişilerde görülebilirken, altın çok etkileyici ve yüksek enerjili kişilerde görülür. Beyaz ve Siyah saflık ve içe kapanışlarda görülür. Tersi de olabilir. Gri dişiliği temsil eder, kahverengi kafa karışıklığını. Gümüş renkler yaratıcılık kabiliyeti çok yüksek olan kişilerde görülür.

Aslında renklerin tanımı yukarıda belirtilenler kadar basit değildir. Pek çok rengin duruma göre anlamları vardır. Bir kişide birden çok renk ortaya çıkabilir. Önemli olan bu renkleri iyi analiz etmek ve kişinin kendine özel Aura haritasını doğru çıkarmak ve düzgün takip

edebilmektir.

Alıntıdır...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sinestezi çok büyük bir nimettir.

 

Doğustan sinestezik insanlar özellikle Genetik aktarma ile böyle oluyorlar. Fakat pasif bir şekilde sinestezi yeteneğini taşıyan insanların yaşamının ilerleyen zamanlarında ortaya çıkması durumu da var.

 

Kimyevi Maddelerin kullanımı, Değişen Bilinç Durumları, Menenjit gibi hastalıklar, Beyin Ameliyatları gibi durumlarda bir insanın Sinestezi yeteneğinin oluşabildiği gözlemlenmiştir. Bu yüzden ben aslında herkesin için de Sinestezi yeteneğinin var olduğunu düşünüyorum.

 

Ve evet Dehalar genelde Sinestezik oluyorlar.

 

Tool grubundan Justin Chancellor'u örnek verebilirim. Ses duyduğu anda renk gören bir adam. Tool grubunun müziğini dinlerseniz Justin Chancellor'un nasıl bir etki kattığını farkedebilirsiniz...

 

Bunun dışında çeşit çeşit sinestezi türleri de var.

 

500px-Synesthesia.jpg

Harfler ve Numaralara renk atayanlar... Sinestezik kişi : ”R harfini elde etmek için P harfine çapraz bir çizgi çekince sarı bir harf bir anda turuncu renge dönüşüyordu.” gibi bir ifade kullanabilir.

 

- Ses duyunca renk ve şekil görmek... Bazen sadece müzik ile bazen her türlü ses ile... Bazen sadece bazı seslere.

 

- Kelime duyunca tat almak.

 

- Bazı kişiler de sayılar, günler, harfler, aylar ve objelerde kişilik atıyorlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben sinesteziğim, birincisi sinestezinin genetik olduğu henüz ispatlanmış birşey değil ikincisi aura görmekle tam olarak ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Birisinin sinestezik olması ortaya rasyonel bir renk-duygu durum-kişilik analizi çıakrtabileceği anlamına gelmez.Çoğunlukla tüm sinestetler arasında farklılık gösterir renklerin seslerin tat ve dokuların algılanış biçimi.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Soyut konularda Rasyonel olmaya zaten pek gerek yoktur. 0 Kesinlik diye bir şey zaten aksiyomlar hariç hiç bir bilim de yok. Doğru ne kadar doğru, yanlış ne kadar yanlış... İzafi bir şey her zaman var. Bildiklerimizin %90'ını her zaman gönül rahatlığıyla unutabiliriz... Mesela Quantum Fiziğinin, Newton Kanunlarına neler yaptığını görmek buna yeter. Şimdi Quantum Kanunlarını kendi etki ölçeğinden öteye, Newton fiziğinin ve Astrofiziğin geçerli olduğu ölçeklere taşımak gerekiyor. İdareten Koherans, Dark Matter, Aether vs. gibi kavramlar ortaya atıldı. Her adımını en rasyonel ve en destekli biçimde atan bilimin bile paradigmaları değişebiliyor. Aura gibi bir konuda Rasyonel olmak... Bilmem ne kadar doğru.

 

Bana göre bu konulardaki her ifade aslında üzerine düşünülmesi aydınlatıcı olabilecek bir sıçrama tahtasıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ama bir genelleme yapılamaz. Yani kast ettiğim bir sinestiğin, renkleri yorumlaması ile, genel bir yargı elde edilemez şahıslar vs. adına. Çünkü bu zaten bir genellemeye giremeyen bir durum. Şu genellenebilir aurası beyaz olan insanlar şöyledir yada böyledir* diye bir genelleme yapılabilir, gözleme dayalı olarak. Ama bir sinested, sinestezisinden ötürü aura renklerini şu kategorilere ayırdı denemez. Böyle birşey mümkün dahi değil. O yüzden zaten net olarak anlamamış olabileceğimi düşünerek. Sinestezi ve aura görme arasında ki bağlantıyı anlamadığımı söyledim*

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

amerikan psikoloji dernegi baskani lynn robertson' un the two sides of the perception adli kitabinda anlattigina gore sinestezinin nedeni; dogum sirasinda beynimizde bize bir yasam boyunca yeteceginden cok daha fazla sayida bulunan noron arasi baglantilarin normal insanlarda zamanla yok olurken, sinestetiklerde bu baglantilarin kalmasi imiş..

Bazı araştırmacılara göre sinestezi kalıtsal . ama bu felidaenin de söylediği gibi ispatlanmış bir durum değil.

Sinestezinin auraların renklerini görmeleri ve onları anlamdırmaları ise kişisel bir durum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

amerikan psikoloji dernegi baskani lynn robertson' un the two sides of the perception adli kitabinda anlattigina gore sinestezinin nedeni; dogum sirasinda beynimizde bize bir yasam boyunca yeteceginden cok daha fazla sayida bulunan noron arasi baglantilarin normal insanlarda zamanla yok olurken, sinestetiklerde bu baglantilarin kalmasi imiş..

Bazı araştırmacılara göre sinestezi kalıtsal . ama bu felidaenin de söylediği gibi ispatlanmış bir durum değil.

Sinestezinin auraların renklerini görmeleri ve onları anlamdırmaları ise kişisel bir durum.

işte aynen bunu demek istiyorum bende, sinestetik algı kişiden kişiye değişebilir, bu koşuldada x kişinin aurası şu renk diye bir tespit yapılamaz, çünkü o kişiye bakan başka bir sinestet onu başka bir renk olarak algılar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşlar benim bi sorum olacak aura görebilmenin bi insana ne faydası var?

 

Hemen değişik bir yolla cevap vermek istiyorum. Eğer bu dünyada herkes birbirinin enerji alanını görebilseydi;

 

1- Kendilerinden başka hiçbir kimse ve hiçbir şey umurlarında olmayan tipler siyasette şu an elde ettikleri başarıyı asla elde edemezlerdi.

 

2- Bu dünyaya hizmet etmek için özellikle doğmuş yetenekli ve merhametli insanlar sokaklarda asla aç gezmezdi.

 

3- Hiçkimse kendisine uyumsuz biriyle evlenip toplumun temeli sayılan aile kavramını rezil etmezdi.

 

4- Doğanın ruhları gözler önüne serileceği için hiçkimse doğaya zarar vermeye cesaret edemezdi.

 

5- Buruşmuş yüzlere, sırf buruşmuşlar diye saygı duyulmazdı; olgun ruhlar hangileri ise, çocuk dahi olsalar hak ettikleri bilgelik saygısını görürlerdi.

 

6- Herkes kendisine uygun mesleklere yönlendirilir ve böylece herkes mutlu olurken, alınan verim de korkunç biçimde artardı.

 

7- Hapishanede masum insanlar bulunamazdı; dışarıda da suçlu insanlar bulunamazdı.

 

8- Herşey açık olduğu için, zamanla adalet ve hoşgörü dolu, yüce ve bilge insanların önderlik ettiği yepyeni bir dünya kurulurdu...

Marilima tarafından düzenlendi
Yazım hatası giderildi.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sinestezi ustune; Renkler yerine sayılarla ifade ediyorum bu durumları.. Ama algılama dısı oluyor, yani beynimde olusu veriyor goruyorum onu anlıyorum.. Ama odaklandıgımda nerden kaynaklanıyor ne icin oluyor dedigimde o dusunceyi kaybediyorum.. Bu dediginiz gibi sinestezi nin farklı bi alt dalı mı yoksa tamamen baska birsey midir..

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Siyah ve beyaz bir çakra rengi değildir, onlar gözünü kapattığında her insanın göreceği renklerdir, eğer gözünü kapattığında kırmızı-sarı-turuncu-yeşil-mavi-mor-kahverengi ana çakra renklerinden birisini veya turkuaz ara çakra rengini görüyorsan o senin biyoenerji rengindir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aura renkleri konusunu biraz uyandırayım. Daha önce kendi auramı görmeyi denememiştim (bugün yarın deneyeceğim) bunun sebebi kendimde küçüklüğümden beri siyah bir aura görmek istememdi nedeni belirsiz bir şekilde. Kendi kendime Placebo etkisi yapacağımdan korkup aura rengime hiç bakmadım.

 

Tesadüf eseri uyaran aldığımız bir gün içimizden birisi benim etrafımda beyaza yakın mavi bir aıra gördüğünden bahsetmeye başladı. Önce uyaranın getirmiş olduğu bir görü olduğunu düşündük fakat herkesi farklı şekillerde görürken beni gayet net görüp etrafımdaki aura konusunda ısrar ediyordu. Uyaranın etkisi geçtiğinde ise dikkatle baktığında halâ o aurayo görebildiğinden bahsetti.

 

Asıl sorum şu. Gördüğü renk bu fotoğraftakinin az biraz daha açık mavisi ve uçlarına doğru oldukça beyaz bir mavi tonu olduğu. Bana tarif edebildiği en yakın görsel bu. Aura rengim mavi mi oluyor? İşin daha garip kısmı ise bu olaydan baya bir önce bir varlık taradından ziyaret edilmiştim ve o da aynı bu anlattığım renk tonunda ışık saçıyordu.

 

image.jpg

 

image.jpg

 

uçlara doğru ikinci renk araya karışıp beyaza döndüyormuş

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aura renklerinin bir nadirliği varmı mesela gri çoğu insanda görülür yeşil nadir görülür gibi ?

 

gümüş ve altın..

çünkü gümüş rengi derin bir ruhsal açılımda (Aydınlanma öncesi), altın rengi ise aydınlanmada aurada ortaya çıkar. Muhtemelen hayatınız boyunca böyle birine denk gelmezsiniz

Çok ama çok az olarak da bembeyaz ışık şeklinde auralar olduğunu gördüm, spesifik renkleri yoktu.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...