2 Sayfadan 1. 12 SonSon
Toplam 15 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Warlock,Cowan ve Daha Fazlası

 1. #1
  Urumhamatahayil Urumhamatahayil isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  -YASAKLI-

  Warlock,Cowan ve Daha Fazlası
  Warlock� nedir?

  Günümüzde yanlış olarak erkek bir cadıyı tanımlamak için kullanılır. Ortaçağda, engizisyon tarafından erkek bir büyücü veya cadıyı tarif etmek için kullanılmış olsa da ( Bu bakımdan�witch� kelimesi nasıl negatif bir anlam kaymasına uğradıysa aynı şey warlock kelimesi için de geçerli olmuştur denebilir.) modern Wicca�da oath breaker (inisiyatik yeminini bozan) veya öğretiyi kötüye kullanan kişilere verilen ve hem erkek hem de kadınları kapsayan isimdir.

  Warlock� , kelimesinin kökeni konusunda iki görüş vardır:


  İlki, kelimenin anglo-saxon kökenli olduğunu ve orta ingilizcede warloghe (aldatan, hain, ihanet eden) ve eski ingilizcede waerloga (ihanet eden- waer:antlaşma, loga-,:yalancı) dan geldiğini söyler.


  İkinci görüşse; sözcüğün iskandinav kökenli olduğunu ve anglo-saxon dağarcığa Britanya adalarına gelen iskandinav istilacılar ve göçmenler döneminde girdiğini söyler. Buna göre, kelimenin anlamı var lokkur dan (var:spirit, lokkur:song ya da ruhlarla konuşan, büyücü)gelir.14. yy.a tarihlenen Kızıl Erikin saga sında bu şekilde betimlenmiştir.


  Tartışmalı bir kavram olsa da, çağrıştırdığı negatif anlam dolayısıyla genede birinci görüş kabul edilerek bu şekilde kullanılmaktadır.


  Coven nedir


  Wiccada ve cadılıkta kişilerin bir araya gelerek pratikleri uyguladığı grubun adı. Günümüzde mutlak bir otoriteye bağlı olmadan bağımsız gruplar olarak oluşum göstermektedi
  r.  Coven, üyelerinin saygı ve sadakatle bir arada olduğu bir topluluktur. Hem psişik hem de karmik bağlar kurduğundan, bir covene katılmak meşakkatli ve ciddi bir iştir, genelde tüm üyelerin ortak onayıyla hareket edilir. Kişi sayısı arttığında geleneğe göre inisiyatik üst derecelerde bulunan kişilerce yeni coven oluşumları başlatılabilir, bu durumda ana coven e bağlı kalabilir veya ondan bağımsız bir yol çizebilirler. Bazı geleneklerde ana kovenin yüce/baş rahibesi 3 veya daha fazla kez böyle yeni bir oluşuma zemin hazırlarsa witch-queen olarak adlandırılır. Coven genellikle 2. ve üst derece inisiyasyona sahip elder (deneyimli, üst dereceye sahip kişiler ve yaşlılar) denen kişilerin önerilerileriyle kararlar alır, ki Wiccanın geleneksel kollarının daha bütüncül ve sistemi oturmuş çalışma biçimini bu oluşturur.

  Coven kelimesi latince convenire sözcüğünden türetilmiş biraraya gelmek anlamında kullanılan bir sözcüktür, genel bir betimleme yapmak için büyük oranda kabul görmüş bu terim kullanılır ancak gelenekten geleneğe gruplara farklı adlar verildiği de olur. İskoç geleneği ve Asatru örneğin, coven kelimesini kabul etmezler vs.

  Türkçe'de bunun ilginç bir şekilde kovan olarak geçtiğini bir kaç yerde gördüm ve açıkçası oldukça da hoşuma gitti , Anatanrıça dininin Artemis ile birlikte en uzun süre yaşadığı yer olan bu topraklarda Artemise ve büyük anneye verilen en son sembol kraliçe arıydı ve İzmirin de simgesi olduğu şekliyle betimlemelerde ve Artemis heykelinin süslemelerinde de arı figürü bol bol geçmekte . Kovan tanrıçanın topraklarında bir araya gelen gruplar için eğer kullanımı kabul de görüyorsa bence anlamına tam oturan bir tabir...

  Gölgeler kitabı ( Book of Shadows BOS- nedir?)  Gölgeler Kitabı, geleneksel olarak bir covene ya da geleneğe ait majikal ve ritüel günlüğüne verilen isimdir. Yüce/baş Rahibe veya rahip tarafından himaye edilir ve initiate/dedicant tarafından el yazısıyla kopya edilmesine izin verilir. Belirli bir geleneğe ait olarak; o geleneğe ait kuralları, pratikleri, etiği, çeşitli konulardaki öğretici materyali, ritüel formları vs. yazılıdır. Günümüzde yalnız uygulayıcılar da tuttukları günlüğe bu adı verir ve aynı şekilde kişisel deneyimlerini ve notlarını, pratiklerini, ritüellerini yazdıkları deftere gölgeler kitabı adını verirler. Wiccada ana gölgeler kitabı ancak el yazısıyla birebir kopya edildikten sonra inisiyenin kişisel materyalini eklemesine izin verilir. Bazen bu kişisel majikal günlüğe grimoire adı verilir ve gölgeler kitabından ayrı tutulur.
  İsminin çağrıştırdığı görece ilgi çekici betimlemeye rağmen, tamamen kişisel veya gruba ait bir günlük formundadır ve deneyimle pekiştirildiği için, genelde bir kişinin öğretideki olgunlaşma ve transformasyon sürecini anlatan eşsiz bir dökümandır, bu bakımdan dışardan biri ki gerçek bir dökümanı görmesi neredeyse imkansızdır- için bir şey ifade etmez . Kişi öldüğünde onunla beraber yakılması yönünde bir inanç vardır. (ancak örneğin Gardnerınki Doreen Valienteye geçmiştir.1954-1957 yılları arasında Gardner ve Valiente tarafından yeniden oluşturulmuş ve Alexandrian geleneği başlatan Alex Sanders tarafından da kullanılmıştır, günümüzde hala pek çok geleneğin kökeninde bu etkileşim mevcuttur.)
  Drawing down the moon� nedir?


  Ayı aşağı çekmek olarak çevrilebilecek bu kavram, özellikle dolunayda yapılan esbatlarda (bkz: esbat ve sabbat nedir?) Yüce/baş rahibe tarafından gerçekleştirilen özel ritüele verilen addır ve tanrıçanın enerjisini bedenleştirerek çağırmak veya lunar çalışmalarda ayın enerjisinden faydalanmak için kullanılır. Aynı şekilde bazı geleneklerde rahibin gerçekleştirdiği drawing down the sun-güneşi aşağı çekmek formu da mevcuttur. Ayı aşağı çekmek, standart bir esbattan ve uygulamadan farklı içeriğe sahip bir çalışmadır, gerekli vizüalizasyon ve bilinç durumuna geçiş, özel jest ve gereçlerle saf iradenin odaklanmasını gerektirir.
  High priestess/priest nedir?  Yüce/baş rahibe, Wiccada ve bazı cadı geleneklerinde 3. derece inisiyasyona sahip mevkideki kişiye verilen ünvandır. Pagan dinlerin rahibelik makamında da bulunur. İnisiyasyon ritüeline great rite adı verilir. Çoğu kez matriyarkal bir yapıya sahip Wicca geleneğindeki en yüksek otoriteyi temsil eder. Ritüellerde tanrıçanın representasyonudur ve ayı aşağı çekme gibi özel ritüellerde tanrıçanın enerjisini çağırmaktan sorumludur.  Kült yapılaşmalarının tersine, gelenekteki diğer inisiyelerin eğitimlerinden sorumlu bir danışman görevi vardır ve oldukça zorlu bir mevkidir. Bunu herhangi bir iş bölümünde yönetici mevkide bulunan bir kimseninkiyle kıyaslayabiliriz, zira özünde kişilerarası dayanışmaya ve grup içi iletişime dayanan bir oluşumda organizatör görevini üstlenmiştir ki ezoterik tarafı da düşünüldüğünde uzun yıllar pratik gerektiren ve bunun büyük sorumluluğunu etik çerçevede yerine getirmekle yükümlü olan kişilerin alabileceği bir mevkidir. Coven içerisinde elder�ların (deneyimli, üst dereceye sahip kişiler ve yaşlılar) aldığı kararların sözcüsü durumundadır.
  Yüce/baş rahip de aynı pozisyondaki erkek bir inisiyeye verilen ünvandır. Görevi yüce/baş rahibeye yardım etmek ve coven çalışmalarında ona destek vermektir, covendeki diğer erkek inisiyelerle eşit konumda bir mürşittir. Ritüellerde tanrı formunun temsilcisidir ve genellikle grup içi düzeni sağlamaktan ve standart grup işleyişinin sürdürülmesinden sorumludur.  Bu unvanlar, bazı geleneklerde 3. dereceyi almaya hak kazanmış uzun yıllar birlikte çalışan kişilere verilir, ki bu da yine pratik amaçlıdır.
  Three fold law nedir?


  Üçler kuralı olarak çevrilebilir. Wicca öğretisine özgüdür ve metafiziksel veya fiziksel bir prensipten çok herhangi bir eylemde bulunan kişiye bu eylemin sonuçlarının 3 katı olarak döneceğini bildiren etik bir kavramdır.  Karmayla benzer gözükse de aslında epey farklı bir kuraldır, kısaca açıklamak gerekirse, karma her eylemin -hangi sıfatla olursa olsun-kaçınılmaz bir sonucu olacağını
  kabul eder, three fold law ise bu sonucun üç katıyla geri dönmesidir ki tamamen Wicca'ya özgü bir doktrindir ve karmadan ayrılır. Bir başka ve en önemli nokta, karma kişinin tüm yaşamları boyunca sürer; 3 fold law, sadece içinde bulunduğumuz yaşam süresince uyulması önerilen bir kuraldır...
  Karma'da enerjinin geri dönüşümü three fold law'daki gibi "3 katı" şekliyle değil, her eylemin doğası gereği bir bedeli, nihayetinde bir sonucu olacağı yönündedir.

  Karma tüm yaşam süreleri boyunca devinen evrensel ve evrimsel bir doktrindir -tabii kişi eğer buna inanıyorsa-, three fold law sadece içinde bulunduğumuz bu yaşam süresini kapsar -tabii gene eğer kişi buna inanıyorsa-.(Gerçi kadim yasalar gereği kişinin inancının dışında işleyen kurallardır ama gene de eklektik yaklaşımı izleyelim
  Wiccan rede nedir?  Versiyonları farklılık gösterse de, ana noktası kimseye/hiçbirşeye zarar vermediğin sürece istediğini yap - An it Harm None, Do as Ye Will olan en temel Wicca öğretisi. Rede bir wiccana kimseye/hiçbirşeye zarar vermemesini ki bu kişinin kendini de kapsar- emretmez, sadece herhangi bir eylemin hiçbirşeye ve hiçkimseye zarar vermediği sürece kabul edilebilir olduğunu söyler ve bu kesinlikle pasifist bir söylem değildir, tersine uygulayıcıya kişisel ve etik sorumluluk yükler.  Rede bir kanun olmaktan çok bir tavsiyedir. Çoğu kez Aleister Crowleyin law of thelema sıyla karıştırılsa ("Do what thou wilt shall be the whole of the Law.")ve bunun değişik bir versiyonu olduğu söylenirse de, gerçekte aralarında hiç bir ilişki yoktur ve çok farklı iki sistemin etik kurallarıdırlar.
  Esbat ve Sabbat nedir?


  Esbat, sekiz büyük döngüsel şenliğin dışında Wicca ve cadılıkta her dolunayda tekrarlanan ritüel içeren kutlama toplantılarıdır. Bazı gelenekler yeni ayda, ay büyürken, ay küçülürken ve ay gökyüzünde gözükmediğinde de bu toplantıları tekrarlarlar.  Sabbat, İsrail kavminin dinlenme ve tapınma zamanı olan ve Cuma günbatımından Cumartesi günbatımına kadar devam eden süreden farklı bir kavramdır. Ortaçağda engizisyon tarafından katolik kilisesinin dogmalarını kabul etmeyen herkes bu diğer tek tanrılı dinlerin mensuplarını da kapsıyordu- sapkınlıkla suçlandığından, sabbat terimi de böyle bir yanlış ilişkilendirilmenin ürünü olarak yanlış tanımlanmıştır.  Sabbat, Doreen Valienteye göre (An ABC on witchcraft,1973) Dionysian ayinlerde söylenen Dionysosun Sabadius olan sıfatından- sabai veya evoi sabai seslenişinden türemiş bir kelimedir ve mevsimsel döngüleri inançlarının ana eksenine oturtan pagan inanışlarındaki kutlama şenliklerine verilen addır.
  Dionysostan ayrı olarak, Sabazios bir Phrygia tanrısı olarak kabul edilmiştir ve yunan panteonuna sonradan Dionysosla bağdaştırılarak girmiştir. Yunanlıların bu tanrının Phrygia anatanrıçası Matar (Kybele)ın kültüne bağlı olarak kutlanan şenliklerini betimleyen pek çok açıklaması vardır ve kültün kendisi de oldukça tartışmalı olsa da, su götürmez şekilde Anadolu kökenlidir. Eğer Valientenin teorisi doğruysa, Anadolu bağlantısı ve Anadolunun pagan gelenek üzerindeki tartışmasız etkisi bir kez daha karşımıza çıkar. Gerçekten de, daha ayrıntılı araştırıldığında, Anadolu daima ilksel olarak bir çok öğretiye kaynaklık etmiştir ve tüm bu bahsedilen konular aslında bizlere ve yaşadığımız topraklara yabancı değil, tersine aşina olduğumuz ve aynı kökten beslendiğimiz pek çok ortak nokta bulunduğunu belirtir.  Bu şenlikler sekiz tanedir, isimleri ve tarihleri şunlardır:

  * Samhain/Halloween � 31 ekim

  * Yule/kış gündönümü � 21 aralık

  * Imbolc/Candlemas � 2 şubat

  * Ostara/ilkbahar ekinoksu (nevruz) � 21 mart

  * Beltane/Mayday (bazen 30 nisan gecesi walpurgisnacht�la birlikte) � 1 mayıs

  * Litha/yaz gündönümü � 21 haziran

  * Lughnasadh/Lammas � 1 ağustos

  * Mabon/sonbahar ekinoksu � 21 eylül

  Bu tarihler astronomik olarak hesaplandığından birkaç günlük sapmalar yaşanabilir, kutlamalar ritüel amacı taşıdığından göksel saatle uyum içinde olmalıdır.


  Sabbatlar genelde büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır, "lesser sabbats" ekinoks ve solstisleri gündönümü- kapsayan ostara, mabon, litha ve yule; greater sabbats" da dört ana kelt festivali olan imbolc, beltane, lughnasadh ve samhaindir. Astronomik olarak güneşe odaklı olan "lesser sabbat" lar Margaret Murraye göre Keltler hiç bir zaman tamamen güneşe odaklı bir sistem geliştirmedikleri için çok daha geç dönemde geleneğe girmiştir ki Murray bunu "solstitial invaders" dediği Romanın baskısından kaçan Saxon'ların ve diğer kabilelerin Keltlerle etkileşimine bağlar. Gene de, ekinokslar Britanya'da hiçbir zaman gözlenmediği için sadece solstis'leri kabul etmişlerdir diyerek savını sürdürür ki yoğun tartışmalara yol açan bir konudur. Diğer pagan geleneklerinin çoğu "lesser" ve "greater" tarzı bir ayrım yapmaz ve örneğin akdeniz kuşağındaki gelenekler için bu saçma ve gereksiz bir ayrımdır.
  Bunun dışında üçüncü bir tür olarak; doğum ve ölüm, ergenliğe geçiş ve handfasting yaşamı birleştirme/pagan evlilik kavramı- uygulamaları da esbat ve sabbat�lar gibi önemli yere sahiptir.

  Sekiz şenlik hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse: �ki ayrıntılı ve derin sembolizme sahiptirler-

  Mabon, sonbahar ekinoksuna verilen addır ve son hasat zamanıyla birlikte ölerek yeraltına çekilen tanrının baharda yeniden dirilene kadar sonsuzluk ülkesinde geçirdiği dönemi başlatır.

  Samhain, 31 ekimde kutlanır ve ölüm-yeniden doğum ve yaşamın sonsuz döngüsü gizemlerinin tecrübe edildiği bir şenliktir. Tanrıça yeraltına inerek tanrının yeniden doğumu ve ölülerin ruhlarına yeniden doğum için rehberlik eder.

  Yule, yeraltına inen tanrının yeniden doğup yeryüzüne çıkmasının şenliğidir.

  Imbolc, bir ışık şenliği olarak tanrıçanın yaşamı yeniden başlatan gücünün ve kışın bitişinin habercisidir.
  Ostara, ilkbahar ekinoksunda kutlanır ve baharın geri gelişini, doğanın canlanışını haber verir, Tanrıça burada yaşam veren anne aspektindedir.

  Beltane, en önemli ritüeli hieros gamos olan bir bereket şenliğidir, tanrı ve tanrıçanın ilahi birlikteliğini ve bundan doğan kozmik uyumun kutlanmasıdır.

  Litha, yaz gündönümünde kutlanır ve yaratılışın eril formunun yüce şenliğidir. Gücü bugün doruk noktasına çıktıktan sonra mevsimsel döngü içinde zayıflamaya başlar.

  Lammas, ilk hasat şenliğidir ve kadim yasaların, karma ve üçler kuralı gibi kavramların şenliğin ana noktasını oluşturduğu kutlamalardır.

  Bir yıl ve bir gün neyi temsil eder? (one year and a day)


  Geleneksel olarak initiate/dedicante one year and a day (Bir sene ve bir gün) ya da 13 ay 28 günlük bir süre verilmesidir, bu takvim ay döngüleriyle doğrudan bağlantılıdır ancak kullanıldığı yerler çok farklıdır ve genelde hazırlık aşaması olarak geçirilen evreyi betimlemek üzere sembolik olarak kullanılır. Günümüzde bazı Wiccan tradisyonları bu ön süreyi baz alarak bittiği tarihte inisiyasyon seremonisini gerçekleştirirler ve adaya bu süre boyunca yoğun bir hazırlık eğitimi verilir. Ancak bir sene ve bir gün deyimi belki de başına en azından eklenerek kullanılmalıdır, zira biçilmiş kesin bir tarih herkeste birbirinden farklı oluşan kişisel gelişim sürecinden çok bağımsızdır, bu süre tamamen kişisel ilerlemeye göre seneler de alabilir, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde de gerçekleşebilir; tekrardan özellikle belirtiyorum ki böylesi bir kesin saptama semboliktir......

  Bir de, zamanla ilgili son olarak şunun ayırdına varmak gerek ki, tabii ki araştırma yapma, bilgi edinme ve öğrenme bir süreçtir ve zaman alır sadece bu süre kısıtlı ya da kurallara bağlı değildir. İnisiyasyon sürecini tecrübe edenler demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır; paganizm deyince eğer kişisel tercih değilse bir bekleme süresi yoktur, ancak gelenek veya order deyince vardır. Bu konuda güzel bir laf söylenegelir, eclectic oluşumun Hpsslerinin The Lord and Lady make you Priest or Priestess, but I make you an Initiated One anektodunu geçmeleri anlamlıdır.

  Cadılar uçabilir mi?


  Uçağa bindikleri veya yamaç paraşütü vs. yaptıkları zaman evet! Genelde bu inanç, bazı uygulamalardaki bitkisel karışımlar yüksek miktarda halisünojen madde içerdiğinden ortaya çıkmıştır ve ortaçağ folklorik abartılı hikayelerinin de bu resmin tamamlanmasındaki rolü yüksektir.

  Günümüzde, astral planda yapılan çalışmalar için bu tarz tabirler metaforik anlamda kullanılır
  .

 2. #2
  paylaşımına teşekkürler.....

 3. #3

  Üyelik tarihi
  Kas-2007
  Mesajlar
  17
  Konular
  1
  Bilgiler icin tskler

 4. #4

  Üyelik tarihi
  Ara-2007
  Mesajlar
  382
  Konular
  12
  bu ilginç bilgileri bizmle paylaştığın için sağol

 5. #5
  ChEEkYkiTTy ChEEkYkiTTy isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  -YASAKLI-
  çok güzel bir yazıydı.teşekkürler.

 6. #6
  x12tr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ara-2007
  Mesajlar
  136
  Konular
  0
  güzel paylaşım,urum sanırım sende bir wiccan rede sin dimi?

 7. #7

  Üyelik tarihi
  Oca-2008
  Mesajlar
  39
  Konular
  20
  gerçekk bilgilerr hemen hemen bu olmasadaaa
  elımdee yakındaa burdaa sunucağımm daha geniş bilgiler varr
  ama bu paylaşımda genel olrakk bilinmesi gereken noktalardan brisi...emeğine sağlıkk

 8. #8
  Urumhamatahayil Urumhamatahayil isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  -YASAKLI-
  Alıntı ESULA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  gerçekk bilgilerr hemen hemen bu olmasadaaa
  elımdee yakındaa burdaa sunucağımm daha geniş bilgiler varr
  ama bu paylaşımda genel olrakk bilinmesi gereken noktalardan brisi...emeğine sağlıkk

  gerçek bilgiler tabiki bunlar değil bunlar sonradan örğüt ve tarikatların oluşturdukları bilgiler

  gerçek bilgileri cnntürk, miliyet gurubu ve oda tv ile ordaklaşa gerçekleştireceğimiz dergi, internet ve televizyon yayınları ile 13 bölümlük olarak ortaya sunacağım

 9. #9
  woodoo woodoo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  -YASAKLI-
  paylaşım harika

 10. #10

  Üyelik tarihi
  Şub-2008
  Mesajlar
  80
  Konular
  2
  Ben wiccalığı,witchcraft uygulamalarını,cadılığı öğrenmek ve uğraşmak istiyorum.Yalnız internette aradığım zaman baştan düzenli bi şekilde,ilk konudan son konuya kadar anlatan site bulamadım,en basitten en zora doğru,herkes kendi yaptığını anlatıyor.Kaynak gösterirseniz,site,kitap ya da benzeri birşey,yardımcı olacak herşeye razıyım.Bir de siz nasıl başladınız öğrenmeye,ben de öyle mi başlasam,ya da tavsiye verebilir misiniz neyi araştırmam,nasıl başlamam gerektiği konusunda,derdimi anlatabildim mi


2 Sayfadan 1. 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Eski Mısır'da erkek çocuk sunneti evlilik kirvelik ve daha fazlası
  Konuyu Açan: Urumhamatahayil, Forum: Mısır Mitolojisi.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 07-Mar-2009, 20:34
 2. Dans Etmekten Fazlası: SALAH
  Konuyu Açan: beyazkin, Forum: İlginç ve Komik Videolar.
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10-Şub-2008, 17:09