Toplam 4 sonuçtan 1 ile 4 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Otz Hayim

 1. #1

  Otz Hayim


  KETER


  ÜNVANI : Keter,Taç (İbrani imlası Kaf,Tav,Reş)
  MAJİKAL İMGESİ : Profilden görünen sakallı kral.
  AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ: Üstsel Üçgen’de Denge Sütunu’nun tepesinde.
  SEFER YETZİRAH METNİ : İlk yol,Takdire Şayan veya Gizli Akıl (En yüksek Taç) olarak adlandırılmıştır; çünkü
  o,başlangıcı olmayan İlk İlke’nin idrakine kuvvet veren ışıktır.Ve hiçbir yaratılmış varlık onun özüne
  varamayacağı için İlksel İhtişam’dır.
  SIFATLARI : Varoluşların varoluşu.Gizlenmişlerin Gizlenmişi,Kadimlerin Kadimi,Günlerin Kadimi.,İlksel
  Nokta,Dairenin İçindeki Nokta,En Yüksek,Dev Yüz,Beyaz Baş,Baş Olmayan Baş,Makroprosopus,Amen,Lux
  Occulta,Lux Interna,O.
  TANRI İSMİ : Eheieh
  BAŞMELEK İSMİ : Metatron
  DÜNYEVİ ÇAKRASI : Raşit ha Gilgalim,İlk Hareket İlk Girdap,Sahamsara Çkr.
  RUHANİ DENEYİMİ : Tanrı ile birlik.
  ERDEMİ : Aydınlanma,büyük çalışmanın tamamlanması.
  ZAAFI : ………………..
  MİKROKOZMOS TEKABÜLÜ : Kafatasının üst kısmı,Sah,Yehidah,İlahi Kıvılcım,Bin Yapraklı Lotus
  SEMBOLLER : Nokta,Taç,Svastika.
  TAROT KARTLARI : Dört As.
  ASALARIN ASI : Ateş güçlerinin kökü.
  KUPALARIN ASI : Su güçlerinin kökü.
  KILIÇLARIN ASI : Hava güçlerinin kökü.
  TILSIMLARIN ASI : Toprak Güçlerinin kökü.
  ATZİLUT RENGİ : Parıltı
  BRİYAH RENGİ : Saf,beyaz parlaklık
  YETZİRAH RENGİ : Saf,beyaz parlaklık
  ASİYAH RENGİ : Altın noktalı beyaz.
  Keter hakkında biraz bahsetmek gerekirse ;
  1.Keter’de herhangi bir form yoktur,o saf varlıktır.Kişi onun,var olmayan’dan yalnızca bir derece farkıyla ayrılan
  potansiyellik olduğunu söyleyebilir.
  2.Keter,Bir’dir ve bilinçte onun için imge görevi görecek ve kutupluluk oluşturacak herhangi bir düşünümden
  önce var olmuştur.Onun,hiçbir etkileşim olmadan tek başına var olarak,tezahür ettiği bilinen bütün yasalarına
  aşkın olduğunu bilmeli ve buna inanmalıyız.Fakat Keter’den bahsederken bilinmelidir ki Keter bir zat değil bir
  varoluş durumudur ve bu var olan töz hali tümüyle atıl olmalı,faaliyet tecelli eden Hokmah ile başlayana kadar
  faaliyetsiz saf varlık olmalıdır.
  3.Yehova ve Şeytan bizim kozmosumuzda sonsuza kadar savaşacaklardır ve çatışmaları bir nihayete
  varamayacaktır.Zihnimizi saf varlık halini herhangi bir sıfat veya nitelik atfetmeden Keter’i kavrayacak şekilde
  eğitmemiz gerekir.Onu,henüz formların prizmasıyla farklılaşmamış kör edici bir beyaz ışık olarak
  düşünebiliriz;ya da hiçlik olduğu halde bütün her şeyin potansiyelini içinde barındıran yıldızların arasındaki
  karanlık olduğunu düşünebiliriz.Bu semboller üzerine düşünüldükleri zaman Keter’in anlaşılmasında herhangi
  bir kesin felsefi tanımdan daha fazla faydalı olur.Çünkü Keter’i tanımlayamaz ancak ona işaret edebiliriz.


  HOKMAH


  ÜNVANI : Hokmah,Hikmet (İbrani imlası Het,Kaf,Mem,He)
  MAJİKAL İMGESİ : Sakallı erkek
  AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ : Merhamet sütununun tepesinde
  SEFER YETZİRAH METNİ : İkinci Yol,Aydınlatan Aklın yoludur: O Yaratılış’ın Tacı Birliğin İhtişamıdır.Her başın
  üstündedir ve Kabalacılar ona İkinci İhtişam der.
  SIFATLARI : Yetzirahın Kuvveti,Ab,Abba,Üstsel Baba,Tetragrammaton
  BAŞ MELEK : Raziel
  DÜNYEVİ ÇAKRA : Mazlot,Zodyak
  RUHANİ DENEYİMİ : Tanrı’nın yüz yüze görüsü
  ERDEMİ : Adanma
  ZAAFI : ………………
  MİKROKOZMOS TEKABÜLÜ : Yüzün Sol Kısmı
  SEMBOLLERİ : Lingam,Fallus,, İhtişamın İç Cübbesi, Dikili Taş, Kule, Yükseltilmiş Erk Asası, Düz Çizgi
  TAROT KARTLARI : İkililer
  ASALARIN İKİLİSİ : Egemenlik
  KUPALARIN İKİLİSİ : Sevgi
  KILIÇLARIN İKİLİSİ : Tesis Edilmiş Barış
  TILSIMLARIN İKİLİSİ : Uyumlu Değişim
  ATZİLUT RENGİ : Saf mavi
  BRİYAH RENGİ : Gri
  YETZİRAH RENGİ : İnci grisi,Alacalı
  ASİYAH RENGİ : Kırmızı,mavi,sarı puanlı beyaz.
  Hokmah hakkında biraz bahsetmek gerekirse;
  1.Az önce Keter’in töz olarak tümüyle atıl durumda olduğunu ve tecelli eden Hokmah olmadan faaliyetsiz saf
  varlık durumunda olduğunu belirtmiştik.Hokmah sefirasına gelmemizle birlikte faaliyetin tecellisi de ortaya
  çıkmıştır.
  2.Hokmah dinamik bir sefiradır ve onun enerjisi dışa akan sınırsız bir enerjidir dışa akan diyoruz çünkü Hokmah
  enerjinin muhafaza edildiği bir sefira değildir o enerjinin geçiş kanalı olan bir sefiradır.
  3.Hokmah örgütleyici bir sefira değildir.O daha ziyade Evren’in Uyaranı’dır ve üçüncü sefira Binah’a akan
  taşma,tecelli Hokmah’tan gelir.Binah ise ilk örgütleyici ve ilk stabilize eden sefiradır.Çift sefirotlardan hiçbiri
  eşine bakılmadan anlaşılmaz bu sebepten ötürüdür ki Hokmah’ı anlayabilmemiz için Binah sefirasını bilmemiz
  gerekmektedir.
  4.Binah ve Hokmah arketipsel Pozitif ve Negatif,ilksel erkeklik ve dişiliktir.
  5.Hokmah’la temas edebilmek için dinamik kozmik enerjinin saf halinin hücumunun deneyimlenmesi gerekir
  fakat bu enerji öylesine devasıdır ki ölümlü insanlar için bunu kaldırabilmek çok zor olabilir.


  BİNAH


  ÜNVANI : Binah,Kavrayış (İbrani imlası Bet,Yod,Nun,He)
  MAJİKAL İMGESİ : Olgun kadın
  AĞAÇTAKİ YERİ : Üstsel üçgende Sertlik Sütununun başı.
  YETZİRAH METNİ : Üçüncü Yol Takdis eden Akıl’dır ve İmanın Yaratıcısı denilen Hayat Öncesi irfanın
  temelidir.Kökleri AMN’dedir ; İmanın ebeveynidir, iman ondan gelir.
  SIFATLARI : Ama,Karanlık Kısır Ana,Aima,parlak doğurgan Ana.Khorsia.Taht.Marab, Yüce Deniz.
  MİKROKOZMİK TEKABÜLÜ : Yüzün sağ tarafı.
  SEMBOLLERİ : Yoni (Sankskiritçe vajina) Kteis (Yunanca vajina) Vesica Piscis,Kupa ve Kadeh.Gizliliğin dış
  cübbesi.
  TAROT KARTLARI : Üçlüler
  ASALARIN ÜÇLÜSÜ : Tesis Edilmiş Kuvvet
  KUPALARIN ÜÇLÜSÜ : Bereket
  KILIÇLARIN ÜÇLÜSÜ : Keder
  TILSIMLARIN ÜÇLÜSÜ : Maddi İşler
  ATZİLUH RENGİ : Kırmızı
  BRİYAH RENGİ : Siyah
  YETZİRAH RENGİ : Koyu Kahve
  ASİYAH RENGİ : Pembe Puanlı Gri
  Binah hakkında biraz bahsetmek gerekirse;
  1.Hokmah’ın Evren’in eril potansiyelini temsil etmesi gibi Binah da Evren’in dişil potansiyelini temsil
  eder.Bunlar Pozitif ve Negatif,Kuvvet ve Form’dur.Her iki sefira kendi sütununun başındadır Hokmah
  Merhamet Sütunu’nun başındayken Binah Sertlik Sütunu’nun başındadır.
  2.Binah’ın gezegeni Satürn’dür.Ve bazen yüce deniz denilen Yüce Ana Binah kuşkusuz ki bütün canlıların
  anasıdır.O,hayatın tezahüre geldiği arketipik rahimdir.Hayata bir form sunarak hizmet eden her şey Binah’ın
  aracıdır.
  3.Binah’ın,Yüce Ana’nın neden Sertlik Sütununun başında yer aldığından bahsetmek gerekirse;az önce de
  söylenildiği gibi hayata bir form sunarak hizmet eden her şey Binah’ın aracıdır.Fakat hatırlanması gereken şu
  husus vardır ki formla sınırlandırılmış olan hayat her ne kadar bu form içerisinde evrim geçirme ve örgütlenme
  özgürlüğüne sahip olsa da örgütlenmemiş hayata göre sınırlanmış bir konumdadır.Form hayatı zapt eder ve
  böylece onun örgütlenmesini mümkün kılar.Serbestçe dolanan enerjinin açısından baktığımızda ise forma
  hapsedilmek yok olmaktır çünkü form acımasız bir şiddetle disipline eder.
  4.Bedensiz ruh ölümsüzdür.Onda yaşlanan veya ölen herhangi bir şey yoktur fakat bedenlenmiş ruh ölmeye
  mahkumdür.Yani Yüce Ana Hokmah’ın dinamik faaliyetinin ölümüdür.Hokmah kuvveti Binah’a akarken ölür
  çünkü Binah kuvveti forma sokar ve onu disipline eder.İşte bu nedenden ötürüdür ki Binah Sertlik Sütunu’nun
  başındadır.
  5.Bununla birlikte bilmemiz gereken bir diğer çok önemli husus da daire çizen evrende Hokmah veya Binah’ın
  tesirli olduğu dönemlerin sırasıyla olduğudur.Yani Evren’in bazı dönemlerinde Binah bazı dönemlerinde
  Hokmah egemen olmuştur.Fakat Keter,Yüce Tecelli Ettiren ve Yüce Tezahür Etmemiş Olanı tezahüre getirmeye
  devam eder ve Evren’e yeni kuvvetler gelir.Böylece etki ve tepki yeniden başlar.
  6.Kabala bize bilge bir öğreti sunar ona göre bütün Sefirot kutsaldır Malkut Keter kadar yıkıcı Geburah
  koruyucu Hesed kadar kutsaldır.


  HESED


  ÜNVANI : Hesed , Merhamet (Het,Sameh,Dalet)
  MAJİKAL İMGESİ : Tacı başında tahtında oturan güçlü kral
  AĞAÇTAKİ YERİ : Merhamet Sütunu’nun ortası
  SEFER YETZİRAH METNİ : Dördüncü yola Birleştiren Kap Olan Akıl denir ; böyle denmesinin nedeni onun
  bütün kutsal güçleri barındırmasıdır.O’ndan en yüce özleriyle bütün ruhani erdemler taşar.Hayat Öncesi
  Tecellinin (En Yüksek Taç) gücüyle bu erdemler birbirlerinden çıkarlar.
  SIFATLARI : Gedulah,Sevgi,Soyluluk
  DÜNYEVİ ÇAKRA : Zedek,Jüpiter
  RUHSAL DENEYİMİ : Sevginin Vizyonu
  ZAAFI : Katılık,riyakarlık,açgözlülük,dik tatörlük
  MİKROKOZMOSTAKİ KARŞILIĞI : Sol El
  SEMBOLLERİ : Katı Cisim,Piramit,Orb,Asa,Eşit Kollu Haç
  TAROT KARTLARI : Dörtler
  ASALARIN DÖRTLÜSÜ : Kusursuzlaştırılmış Eser
  KUPALARIN DÖRTLÜSÜ : Haz
  KILIÇLARIN DÖRTLÜSÜ : Kavgadan Uzaklık
  TILSIMLARIN DÖRTLÜSÜ : Dünyevi Erk
  ATZİLUT RENGİ : Koyu leylak
  BRİYAH RENGİ : Mavi
  YETZİRAH RENGİ : Koyu mor
  ASİYAH RENGİ : Yeşil noktalı koyu mavi
  Hesed (Gedulah)’tan bahsetmek gerekirse ;
  1.Üç Üstsel Sefira ile onlarından sonra gelen ilk sefira çifti arasında mistiklerin Abis dedikleri bir uçurum
  vardır.Bundan sonra gelen altı sefira kabalistlerin mikroprosopos dedikleri Küçük Yüz’ü Adam Kadmon’u yani
  Kral’ı oluşturur son sefira Malkut ise Kral’ın Gelini Kraliçe’dir.Yani elimizde Baba (Keter) Kral ve Gelin
  vardır.Hayat ağacının bu bölümlenmesinde derin bir sembolizm gizlenmiştir.
  2.Makroprosopos ve mikroprosopos arasındaki uçurum,Abis,iki farklı planda egemen,iki varoluş türü arasına
  bir ayrım çizgisi çeker.Görünmez sefira Daat bu Abis’te yer alır ve ona Oluşum Sefira’sı demek yanlış
  olmaz.Daat’a ayrıca Kavrayış denir bu kavrayış Algılama,Takdir Etme ve Bilinç olarak yorumlanabilir.
  3.Makroprosopos ve mikroprosopos gizil ve fiili olana işaret eder.Cüzi aklımızın algılayabildiği kadarıyla ise fiili
  tezahür Mikroprosopos’la başlar ve onun da varlığa gelen ilk tezahürü Hesed’de olur.
  4.Hokmah’ın Yüce Verici olması gibi Hesed’de Koruyan,Muhafaza eden Sevgi Dolu Baba’dır.Hesed,Geburah’ın
  şiddetini merhameti ile dengeler.Hesed inşa ediciyken Geburah parçalara ayrıştırıcıdır.
  Not:Karşıt çiftlerdeki sefiralar bir diğerini açıklamakta çok yararlı olduğundan dolayı Geburah ile
  karşılaştırıyoruz.
  5.Son olarak da bu sefiranın ve Geburah’ın majikal imgelerini karşılaştırırsak.İkiside Kral imgesidir fakat Hesed
  (Gedulah)’inki tahtında oturan Geburah’ınki ise savaş arabasındaki Kral’dır yani Yasa Koyucu ve Savaşçı.

  GEBURAH


  ÜNVANI : Geburah,Kuvvet,Şiddet,Sertlik (Gimel,Bet,Vav,Reş,He)
  MAJİKAL İMGESİ: Savaş arabasında güçlü kral
  AĞAÇ ÜSTÜNDEKİ YERİ : Sertlik Sütununun ortası
  SEFER YETZİRAH METNİ : Beşinci yola ‘’Kökten Akıl’’ denir.Çünkü o Birliği kendini Binah’la veya Hokmah’ın
  yani Bilgeliğin hayat öncesi derinliklerinden taşan Akıl’la bir kılmayı temsil eder.
  SIFATLARI : Din:Adalet,Pahad,Korku
  DÜNYEVİ ÇAKRA : Madim,Mars
  RUHANİ DENEYİM : Güç Görüsü
  ERDEM : Enerji,Cesaret
  ZAAFI : Zalimlik,Yıkım
  MİKROKOSMOZ TEKABÜLÜ : Sağ Kol
  SEMBOLLER : Pentagon,Kılıç,Beş yapraklı Tudor Gülü,Mızrak,Kamçı,Zincir
  TAROT KARTLARI : Beşliler
  ASALARIN BEŞLİSİ : Kavga
  KUPALARIN BEŞLİSİ : Zevkte Kendini Yitirme
  KILIÇLARIN BEŞLİSİ : Yenilgi
  TILSIMLARIN BEŞLİSİ : Dünyevi Bela
  ATZİLUT RENGİ : Turuncu
  BRİYAH : Kırmızı
  YETZİRAH : Açık Kırmızı
  ASİYAH : Siyah Noktalı Beyaz
  Geburah’tan bahsetmek gerekirse ;
  1.Öncelikle söylememiz gereken Geburah 10 Sefira içerisinde en az anlaşılmış ve bu yüzden de en önemli
  sefiradır.Eğer Kabalist öğreti üzerine basa basa 10 Sefiranın 10’unun da kutsal olduğunu söylemese Hristiyanlar
  arasında bilhassa bu sefirayı Hayat Ağacı’nın şer bir yanı olarak görecek çok kişi vardır.Gerçekten Geburah’ın
  dünyevi çakrası olan Mars gezegenine de astrolojide kötücül denir.
  2.Bununla birlikte çıt kırıldım aptalca iyilikçi felsefenin ötesinde eğitim görmüş olanlar Geburah’ın elinde
  doğruluk kılıcıyla halkını korumak için savaş arabasında savaşa giden ve adaletin gerçekleştiğinden emin olan
  kral olduğunu bilir.Tahtında oturan kral barış zamanında halkına babalık yapan Hesed kalplerimizin sahibi
  olabilir; fakat saygımızı isteyen savaş arabasıyla savaşa giden kral Geburah’tır.
  3.Bununla birlikte çok önemli bir nokta ise bu paragrafta anlatılmaktadır
  ‘’……İYİNİN YAPAN VE İNŞA EDEN OLDUĞU KÖTÜNÜN İSE YIKAN VE PARÇALARA AYIRAN OLDUĞU
  SÖYLENİR.BU İLKEYE GÖRE KANSERİ VE ÖRNEĞİN BİR MİKROP ÖLDÜRÜCÜ İLACI SINIFLANDIRMAYA
  KALKTIĞIMIZDA SÖZ KONUSU FELSEFENİN NE KADAR YANLIŞ OLDUĞUNU HEMEN GÖRÜRÜZ.OYSA GİZEM
  OKULLARININ DAHA DERİN VE FELSEFİ ÖĞRETİLERİNDE KENDİ BAŞINA İYİ VE KÖTÜ DİYE BİR ŞEY
  OLMADIĞINI ONLARIN ŞARTLARA BAĞLI OLDUKLARI ÖĞRETİLİR.YANİ ŞER YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ
  YERDEKİ KUVVETTİR.YA VAKTİ GEÇMİŞ YA DA ZAMANINDAN ÖNCE GELEN…’’
  4.Son olarak tekrar hatırlatılması gereken ise Yıkıcı Geburah Korku ve Şiddetin Efendisi en az Sevginin Efendisi
  Hesed ve Güzelliğin Hanımı Netzah kadar gereklidir.


  TİFARET


  ÜNVANI : Tifaret,Güzellik (Tav,Pe,Alef,Reş,Tav)
  MAJİKAL İMGESİ : Soylu Kral,Çocuk,Kurban Edilmiş Tanrı
  AĞAÇTAKİ YERİ : Denge Sütununun ortası
  SEFER YETZİRAH METNİ : ‘’Altıncı Yol’a Arabulucu zeka denir.Çünkü onun içinde tecellilerin içe akışı çoğalır;
  çünkü kutsamaların bütün haznelerine birleşmelerini sağlayan tesirlerin akmasını sağlar.’’
  SIFATLARI : Zoar Anpin,Küçük Sima,Melek,Kral,Adem,Oğul,İnsan
  DÜNYEVİ ÇAKRA : Şemeş,Güneş
  RUHSAL DENEYİMİ : Eşyanın uyumunun görüsü,Çarmıh gizemleri
  ERDEMİ : Yüce çalışmaya adanma
  ZAAFI : Gurur
  MİKROKOSMOZDAKİ KARŞILIĞI : Göğüs
  SEMBOLLERİ : The Lamen,Gül Haç,Haç,Küp
  TAROT KARTLARI : Altılar
  ASALARIN ALTILISI : Zafer
  KUPALARIN ALTILISI : Neşe
  KILIÇLARIN ALTILISI : Kazanılmış Başarı
  TILSIMLARIN ALTILISI : Maddi Kazanç
  ATZİLUT RENGİ : Açık gül pembesi
  BRİYAH : Sarı
  YETZİRAH : Parlak somon pembesi
  ASİYAH : Altın Amber
  Tifaret’ten bahsetmek gerekirse ;
  1.Bize Tifaret’in gizlerini açacak 3 anahtar vardır.İlki Orta Sütun’un ortasında bulunan Tifaret’in bütün ağacın
  denge merkezi olmasıdır.İkincisi, o daha aşağıda bir Keter daha yukarıda bir Yesod’dur.Üçüncü olarak Tifaret
  kuvvet planları ile form planları arasında bir dönüşüm noktasıdır.Kabalistik terminolojide de ona verilen isimler
  bunu göstermektedir; Tifaret Keter’den baktığımızda çocuk,Malkut’tan baktığımızda Kral; kuvvetin dönüşümü
  açısından bakıldığındaysa kurban edilmiş tanrıdır.
  2.Makrokozmik olarak yani Keter açısından Tifaret Hesed ile Geburah’ın dengesidir ; mikrokozmik olarak yani
  kişilik üstü psikolojisi açısından Keter ve Yesod özellikleri taşıyan bilinç türlerinin odaklandığı noktadır.Hod ve
  Netzah da kendi sentezlerini Tifaret’te bulurlar.
  3.Netzah Doğal kuvvetler ve elementsel temaslarla,Hod seremonik maji ve okült bilgisiyle,Yesod psişizm ve
  eterik bedenle ilgilidir.Geburah ve Gedulah’ın desteğindeki Tifaret ise görücülüğü bireyselliğin daha yüksek
  psişizmini temsil eder.Kuşkusuz ki her sefiranın kendine özel ve nesnel yanları,psikolojideki etkeni ve evrendeki
  planı vardır.
  4.Tifaret’in altındaki dört sefira kişiliği yani aşağı benliği temsil eder; Tifaret’in üstündeki dört sefira bireysellik
  yani yüksek benlik demektir.Keter ise İlahi Kıvılcım,Tezahürün Çekirdeği’dir.Fakat Tifaret bu sebeplerden ötürü
  Sefirot üzerinde yalıtılmış bir sefira gibi görünmemelidir çünkü Tifaret bir bağlantı ve odaklanma noktası geçiş
  merkezidir.
  5.Tifaret’in en güzel açıklaması ekzoterik dinin ağaç üzerinde Tifaret’ten yukarı çıkmayacağının
  söylenmesidir.Yani ekzoterik din ağaç üzerinde üstsel üçgende yer alan sefiraların bize açıkladığı yaradılış
  gizemlerini açıklamaz.


  NETZAH


  ÜNVANI : Netzah,Zafer
  MAJİKAL İMGESİ : Çıplak güzel kadın
  AĞAÇTAKİ YERİ : Merhamet Sütunu’nun altı
  SEFER YETZİRAH METNİ : Yedinci yol Okült Akıl’dır.Çünkü o zekanın gözleri ve imanın temaşasıyla algılanan
  bütün akli erdemlerin muhteşem saltanatıdır.
  SIFATLARI : Sağlamlık
  TANRI İSMİ : Yehovah Tzaboath,Orduların Efendisi
  BAŞ MELEK : Haniel
  DÜNYEVİ ÇAKRA : Nogah,Venüs
  RUHSAL DENEYİMİ : Muzafferane güzelliğin görüsü
  ERDEMİ : Bencil olmama
  ZAAFI : Zina,Şehvet
  MİKROKOZMOSTAKİ KARŞILIĞI : Bel,kalçalar ve bacaklar
  SEMBOLLERİ : Lamba,kuşak ve gül
  TAROT KARTLARI : Yedililer
  ASALARIN YEDİLİSİ : Cesaret
  KUPALARIN YEDİLİSİ : Yanılsamalı Başarı
  KILIÇLARIN YEDİLİSİ : İstikrarsız Çaba
  TILSIMLARIN YEDİLİSİ : Gerçekleşmemiş Başarı
  ATZİLUT RENGİ : Amber
  BRİYAH : Zümrüt
  YETZİRAH : Parlak yeşile çalan sarı
  ASİYAH : Altın noktalı zeytuni
  Netzah;
  1.Netzah,Venüs Küresi,en iyi Hod ile karşılaştırılarak anlaşılabilir çünkü bunlar daha aşağı bir planda kuvveti ve
  formu temsil ederler.Netzah kuvvet ve formun harekete geçirdiği içgüdüleri ve duyguları temsil ederken Hod
  somut aklı temsil eder.Bu ikisi makrokozmosta kuvvetin formun içinde somutlaşma sürecinin iki düzeyini
  gösterirler.Netzah’ta kuvvet hala serbest bir yapıdayken Hod’da ilk defa kesin olarak bir form alır.
  2.İçgüdülerimizin temelleri bizdeki Netzah etkenidir.Bu içgüdülerin her biri aklileştirilmemiş özleriyle bir
  bebeğin dudaklarına uzanan her şeyi emmesi gibi kendilerine uygun reflekslere dönüşürler.
  3.Netzah’tan yani Venüs Küresinden bahsederken cinsellik ve Afrodit kültünden bahsetmemek olmaz.Afrodit
  tapınaklarında aşk sanatı azimle geliştirilmişti buradaki rahibeler küçük yaşlardan itibaren bu sanatın
  inceliklerini öğrenmek üzere yetiştiriliyorlardı fakat bu sanat sadece tutkuları uyandırmaktan ziyade onları
  bilincin her seviyesinde tatmin etmek: bedenin fiziksel duyularının tatmini değil,ruhsal,entelektüel
  kutuplaşmanın ve manyetizmanın değiş tokuşuydu.Bu durum Afrodit kültünü basit duyumsallık düzeyinin
  üzerine çıkarmıştır ve bu durumda onlara neden çok büyük saygı beslendiğini ve herkesi kabul ettikleri halde
  onlara neden asla * denmediğini açıklar.Bu rahibelerin işleri becerikli sanatlarının aracıyla insan ruhunun
  belli ihtiyaçlarına hitap etmekti.Biz film şov veya müzikle arzuları uyarma sanatında Yunanlıların aklına
  gelmeyecek derecede ilerleme göstermemize rağmen insan ruhunun ihtiyaçlarına dahil henüz hiçbir şey
  bilmiyoruz.İşte bu yüzden cinsel hayatımız hem psikolojik hem de sosyal anlamda tatminden uzaktır.  HOD


  ÜNVANI : Hod,İhtişam
  MAJİKAL İMGESİ : Hermafrodit
  AĞAÇTAKİ YERİ : Sertlik Sütunu’nun altı
  SEFER YETZİRAH METNİ : Sekizinci yola Mutlak ve Eksiksiz Akıl denir,çünkü o ilkselin aracısıdır,dayanacağı ve
  sarılacağı bir kökü yoktur ; kendi özüyle tezahür ettiği Gedulah’ın gizli yerlerinden başka.
  DÜNYEVİ ÇAKRASI : Kokab,Merkür
  RUHANİ DENEYİMİ : Şaşaanın Görüsü
  ERDEMİ : Doğruluk
  ZAAFI : Yanlışlık,riyakarlık
  MİKROKOSMOZDAKİ KARŞILIĞI : Bel ve bacaklar
  SEMBOLLERİ : İsimler,kısa cümleler ve önlük
  TAROT KARTLARI : Sekizler
  ASALARIN SEKİZLİSİ : Çabukluk
  KUPALARIN SEKİZLİSİ : Terk edilmiş başarı
  KILIÇLARIN SEKİZLİSİ : Kısaltılmış güç
  TILSIMLARIN SEKİZLİSİ : Basiret
  ATZİLUT RENGİ : Leylak-Mor
  BRİYAH : Turuncu
  YETZİRAH : Pas Kırmızısı
  ASİYAH : Beyaz benekli , yeşilimsi siyah
  Hod ;
  1.Netzah ve Hod sırasıyla astral bilincin kuvvet ve form yanlarını temsil eder.İnsan bilinci bu kürelere doğru bir
  gelişim gösterdiğinden dolayı kürelerin kozmik doğası ciddi biçimde insan zihninin etkileri altındadır.
  2.Hod özellikle maji küresidir ; çünkü burası majisyenin çalıştığı alandır ; çünkü onun zihni formları
  biçimlendirirken,iradesi bu formlara ruh verecek olan Netzah Küresi’nin doğal kuvvetlerini çağırır.Dikkat
  edilmesi gerekir ki,astral planın kuvvet yönü olan Netzah temasları olmadan forma ruh verilemez.İradenin
  gücü majisyenin Hod’da çalışmasını sağlarken,Netzah’a onu götürecek olan empati’dir çünkü Netzah
  duyguların küresi olduğu için buraya temaslar empati ile yapılır.
  3.Netzah’la temasa geçmemizi sağlayan şey nasıl ki içimizdeki Venüs ise Hod-Merkür-Toth ile de temasa
  geçmemizi sağlayan şey de zihnimizdeki majikal kapasitedir.Eğer doğamızda hiç Venüs yoksa yani sevgi
  çağrısına karşılık verme kapasitesi yoksa Netzah küresinin kapıları bize asla açılmaz ve onun inisiasyonunu asla
  alamayız.Aynı şekilde eğer majikal kapasitemiz yoksa yani entelektüel hayal gücümüz yoksa Hod küresi bizim
  içim kapalı bir küre olacaktır.Bir Küre içinde ancak o Küre’nin inisiasyonunu aldıktan sonra çalışabiliriz Gizem
  Okulları’nın diliyle konuşacak olursak o Küreler’in güçleri bahşedildikten sonra.Gizem Okulların’da bu mesel
  seremonilerle çözülmeye çalışılır fakat gözden kaçan nokta şudur ki insanda zaten mevcut olmayan güç
  uyandırılamaz.Gerçek inisiyatör Hayat’tır.


  YESOD


  ÜNVANI : Yesod,Temel (İbranice imlası Yod,Samed,Vav,Dalet)
  MAJİKAL İMGESİ : Çok güçlü,güzel,genç çıplak adam
  AĞAÇTAKİ YERİ : Denge Sütunu’nun altı
  SEFER YETZİRAH METNİ : Dokuzuncu Yol’a Arı Akıl denir,çünkü o Tecellileri arıtır.Temsillerinin tasarımlarını
  doğrular ve düzeltir; ayrım ve eksiltme olmadan tasarlanmış oldukları birliği verir.
  TANRI İSMİ : Şadday El Hay,Yaşayan Kudretli Tanrı.
  BAŞ MELEK : Gabriel
  DÜNYEVİ ÇAKRASI : Levanah,Ay
  RUHANİ DENEYİMİ : Evren makinasının görüsü
  ERDEM : Bağımsızlık
  ZAAFI : Tembellik
  MİKROKOSMOZDAKİ TEKABÜLÜ : Üreme organları
  SEMBOLÜ : Parfümler ve sandaletler
  TAROT KARTLARI : Dokuzlular
  ASALARIN DOKUZLUSU : Büyük kuvvet
  KUPALARIN DOKUZLUSU : Maddi mutluluk
  KILIÇLARIN DOKUZLUSU : Umutsuzluk ve zulüm
  TILSIMLARIN DOKUZLUSU : Maddi Kazanç
  ATZİLUT RENGİ : Çivit
  BRİYAH : Mor
  YETZİRAH : Çok koyu mor
  ASİYAH : Mavi benekli limon sarısı
  Yesod ;
  1.Yesod sembolizminin incelenmesi çelişik iki sembol setini ortaya çıkarır.Bir yanda Yesod’un evrenin güçle
  tesis edilmiş temeli kavramını görürüz ; güçlü,çıplak güzel adam majikal imgesi,tanrı ismi
  Şadday,Kudretli,güçlü melekler Kerubim,gizli ismi büyük kuvvet olan asaların dokuzlusuyla işaret edilen
  budur.Oysa öte yanda elimizde Ay sembolizmi vardır ki bu sembolizm su elementinin baş meleği olan
  Gabriel’in hükmü altında varlığın sürekli sıvımsı,akış halini gösterir.
  2.Birbiriyle çatışan bu kavramları nasıl uzlaştıracağız? Cevap dokuzuncu yol için şunları söyleyen Sefer
  Yetzirah’ta bulunur ‘’Dokuzuncu Yol Tecelliler’i arttırır.Temsillerinin tasarımlarını doğrular ve düzeltir;ayrım ve
  eksiltme olmadan tasarlanmış oldukları birliği verir.’’ Bu kavram Yesod’a verilen ve ‘’Evren Makinesinin Görüsü’’
  diye ifade edilen ruhani deneyim ile daha bir açıklığa kavuşur.
  3.O halde burada kaosun akışkan sularının nihayet toplandığı ve Hod’da tasarlanan temsiller aracılığıyla
  örgütlendiği fikrine varırız; bu temsillerin veya biçim verici imgelerin ‘’temsillerinin’’ nihai
  ‘’doğrulanması,düzeltilmesi ve birliğinin verilmesi’’ bu Sefira’nın görüsünü oluşturan ruhani deneyim olan
  Evren Makinesi görüsüyle sonuçlanır.Yesod’un Evren Makinesi’nin Küresi olarak tarif edilmesi bu yüzden
  caizdir.Eğer yeryüzü krallığı büyük bir gemiyse Yesod makine dairesidir.
  Dion Fortune'un Mistik Kabala adlı kitabından alıntıdır.

 2. #2
  MerLin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Ağu-2008
  Bulunduğu yer
  Vantilatörün içi
  Mesajlar
  734
  Konular
  28
  Kabala ile neredeyse hiç ilgilenmesem de teşekkürler.Sitede ilgilenen ve kaynak arayan arkadaşlar vardı onlar için oldukça bilgilendirici olur diye düşünüyorum

 3. #3
  Alıntı MerLin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kabala ile neredeyse hiç ilgilenmesem de teşekkürler.Sitede ilgilenen ve kaynak arayan arkadaşlar vardı onlar için oldukça bilgilendirici olur diye düşünüyorum
  Rica ederim faydalı olması dileğiyle. =)

 4. #4
  Falcon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Tem-2013
  Mesajlar
  91
  Konular
  7
  Yani böyle bir paylaşım pek de faydalı olmayacaktır. Dion abla bu kısma girmeden önce bir çok açıklama yapmışken kitabında ve sonrasında da verdiği bu bilgilerin nelere işaret ettiğini ve nasıl tefekkür yöntemi kullanacağını açıklamışken böyle bir şey malesef gereksiz


Bu Konu İçin Etiketler