Toplam 1 sonuçtan 1 ile 1 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Astrolojide Gezegenler

 1. #1

  Üyelik tarihi
  Eyl-2013
  Mesajlar
  2.518
  Konular
  82

  Astrolojide Gezegenler


  Güneş


  Kişinin aslında kim olduğunu, ne yönlerde arzulara sahip olduğunu gösterir. Yükselen bizim bireysel kimliğimizi, alçalan ise bizim toplumsal pozisyonumuzu gösterirken Güneş bu iki noktadaki hedeflerimize nasıl erişeceğimizi, özümüzde nasıl yol almak istediğimizi gösterir. Güneşin haritada bulunduğu konumu bizim değişmeyen bilinç algımızı ve bilincimizin yönünü gösterir. Güneş nadir durumlar hariç etken değil edilgendir yani yaptığı açılarda genellikle kendisi etkilenir.

  Egosal ihtiyaçları temsil eden Aslan burcunu yönetir çünkü Güneş bizim bilincimizi oluştururken aynı zamanda bilinç egomuzun oluşmasına, benlik anlayışımızı daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Kova ise Aslan burcunun zıt konumu olan Güneş'in zararlı yönde çalıştığı konumdur çünkü Güneş bireysel bilinci temsil ederken Kovada konum alan Güneş bu bilincin kişi kendisi faydalanamadan grupsal çalışmaya ve arkadaş çevrelerine aktarıldığını gösterir.

  Koç burcu ise Güneş burcunun yüceldiği konumdur. Bu konumdaki bilinç doğrudan, hiçbir engelle karşılaşmadan çalışır ve kişinin kaba kuvvete en yakın kuvvetle bireysel isteklerin karşılandığını gösterir. Terazi ise Güneş burcunun düştüğü konumdur. Terazi kişiliğin bir benlikten uzaklaşmasını, benliğinden arınarak kendisini topluma açmasını gösterirken bu konumdaki Güneş'in temsil ettiği ihtiyaçlar (Egosal istekler) kişinin kendisi tarafından karşılanamaz.

  Ay


  Kişinin neye ihtiyacı olduğunu, ne yönde beslenmek istediğini, fiziksel olarak ihtiyaçlarını (Ve dolaylı olarak sağlığını) ve çocukluk anılarını temsil eder. Güneş kişisel bilinci oluştururken Ay'ın oluşturduğu kişisel korkular ve kişisel ihtiyaçlar kişinin bilinçaltı yapısını ve içgüdülerini oluşturur. Kişi sahip olduğu ihtiyaçların farkında olmasa bile bir şekilde o ihtiyaçları nasıl karşılayabileceğini anlayabilir ve geniş bir bilinçaltı oluşturabilir. Ay'da Güneş gibi etken değil edilgen bir gezegendir.

  Duygularla da bağdaştırılsa da kişinin bütün duygusal reaksiyonları tamamen Ay'a bağlanamaz. Ay'ın temsil ettiği duygular kişinin içgüdülerinin sonucu verdiği reaksiyonlardır. Örneğin gülmek ve korkmak kişinin elinde olmayan bir takım reaksiyonlardır ve bunlar Ayla ilgilidir. Ancak sevinmek gibi düşünce ile ortaya çıkan eylemler Ay'ın kontrolünde değildir.

  Güvenlik ihtiyacını temsil eden Yengeç burcunu yönetir. Yengeç burcu sosyal arzular olmadan güvenli bir alanda saklanmayı ve orada varlığın sürdürülmesini temsil eder. Oğlak ise Ay'ın zararlı olarak çalıştığı bir konumdur, Oğlak sosyal korkulardan dolayı sosyal hedeflere ulaşana kadar kişinin kendi ihtiyaç ve arzularını bloke etmesini temsil eder. Ay Oğlakta kişinin başka yönde ihtiyaçlara önem verdiğinin ve korkularının sosyal yönde olduğunu gösterir. Bu yüzden kişinin kendi ihtiyaçları bloke olurken sosyal ihtiyaçlar önem kazanır.

  Boğa burcu Ay'ın güçlü çalıştığı konumdur. Boğa burcu kendi kendisine yetebilme ve dinlenme durumunu temsil eder ve kişi bireysel ihtiyaçlarının doğrudan karşılanabileceği bir doğada yetişip kendisinin bireysel ihtiyaçlarını ön plana alacaktır. Akrep ise Ay'ın güçsüz konumudur, kişinin bireysel ihtiyaçları burada karşılanamaz durumdadır çünkü kişi gayet soyut ihtiyaçlara sahip olmakla beraber ancak huzuru Akrep burcunun temsil ettiği ölüm ve seks gibi zihnin tamamen boşalmasını temsil ettiği durumlarla sağlayacaktır.

  Merkür


  Kişinin verdiği ani tepkileri ve refleks düzeyindeki reaksiyonları temsil eder. Kişinin bilincinin arzu ve ihtiyaçları dahilinde hareket eder ve hiçbir şekilde kişinin egosuna ters düşecek bir reaksiyon vermez. Hızlı ve tepkisel bir yapıya sahiptir. İkizler burcundaki formu anlık ve düzgün reaksiyon vermeyi temsil ederken Başak burcundaki formu geniş zamanda çok fazla seferde hızlı bir şekilde reaksiyon vermeyi temsil eder. (Stres durumu)

  Yay ve Balık burcunda zararlı durumdadır. Yay burcundaki Merkür, İkizlerdeki formuna zıt olarak uzun sürede, yavaş bir reaksiyon verir. İkizler burcu hızlı bilgi iletişimini temsil ederken Yay bu bilgiyi işlemeyi ve daha kaliteli bilgiye ulaşmayı temsil eder. Balık burcunda ise düşündüğünden emin olamama, düşündüğünü kesin bir şekilde harekete geçirememek hakimdir ve Merkür'ün Başak burcundaki fazla incelemeden doğru reaksiyon verme özelliğine zıt düşer.

  Geleneksel olarak Başak, modern olarak Kova burcunda güçlüdür. Başak burcunda güçlü kabul edilmesinin nedeni uzun sürede sürekli hızlı bir yapının içerisinde acil çözümler bulabilme yeteneğinin güçlü olması iken Kova'da güçlü olduğunun düşünülmesinin nedeni aykırı olsa dahi doğru tepkiyi verebilme özelliğidir. Geleneksel olarak Balıkta, modern olarak Aslan'da düşük konumdadır. Aslan burcundaki Merkür doğru olmasa dahi sabit, değişmez bir düşünce yapısını gösterdiği gibi bu düşünce yapısını gösteri amaçlı kullanacaktır, bu da Merkür'ün verimli profilinin verimini oldukça düşürecektir.

  Venüs
  Kişinin zevk aldığı şeyleri ve toplumsal olarak ne tarz bir yönde kimlik aldığını gösterir. Genel olarak kişi üzerinde sakinleştirici ve tembelleştirici bir etki bırakır. Kişinin sahip olduğu esnetik eğilimler kişinin sosyal kimliğini nasıl tamamladığı üzerinde fikir verir. Her insan toplumla bir şekilde uzlaşmak ister ve kendi zevkleri yönünde kendisini topluma sunmaya çalışır.

  Terazi ve Boğa Venüs'ün yönettiği iki burçtur. Terazi kişinin toplumla anlaşmasını ve topluma katılmasını temsil ederken Boğa burcu kişinin bireysel olarak hazlarını ve zevklerini de temsil eder. Koç ve Akrep ise bu iki konumun zıttına düşen Venüs'ün zararlı konumudur. Koç, kişinin topluma doğrudan katılma arzusuyla beraber toplumla anlaşmak yerine toplumu sömürmeye yönelik Venüs'e bir işleyiş verirken Akrep elde edilen haz verici güçlerin (Örn: Para) başkalarını etkilemek için kullanıldığını gösterir.

  Balık burcunda güçlüdür. Balık burcundaki Venüs tam olarak her şeyden keyif alabilir durumdayken Balık'ın zıt konumdaki Başak burcundaki Venüs kronik tatminsizlik halindedir, dolayısıyla Başaktaki Venüs güçsüzdür.

  Mars


  Kişinin sahip olduğu enerjiyi ne yönde kanalize edeceğini temsil eder. Genel olarak kişi üzerinde agresif ve hareketli bir tavır göstermesine neden olan bir etkiyi bırakır. Yöneticilik aldığı konum Akrep ve Koç, zararlı konumları Boğa ile Terazidir. Oğlak burcunda güçlü Yengeç burcunda güçsüzdür. Daha fazla bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

  Doğum Haritalarında Marsın Yorumlanması

  Jüpiter


  Haritada kişinin sonsuzluk anlayışının nerede olduğunu, kendisini nasıl bir kral tanımladığını gösterir. Ancak en önemlisi kişinin kişisel gelişiminin nasıl olacağı ile ilgilidir. Bıraktığı etki kişinin üzerinde maddi sonsuzluk ve hipomani hissidir. Kişi Jüpiteryen etki altındayken kendisini kaynakları hiç tükenmeyen bir kral (Yay) veya bir peygamber (Balık) olarak görür. Zamanla yarattığı maddi sonsuzluk hissi tatminsizlik ve onunla da beraber büyük bir manevi bilgeliği getirir. Bununla beraber kişinin iç dünyasını da ve elde ettiği kompleks düşünce yapısını da temsil eder.

  Yay ve Balık Jüpiter'in yöneticiliğini yaptığı iki burçtan biridir. Yay kişinin elde ettiği muhteşem kaynakların ardından elde edilen müthiş bir sonsuzluk hissini tanımlar. (Sınırsız bir dünya, sürekli yeni şeylerin elde edileceği düşüncesi.) Jüpiterin bu konumda olması yeni şeylere ulaşma hevesinin zamanla söneceğini ve kişinin nihilist bir dünya görüşü edineceğini gösterecektir. Balıkta Jüpiter'in olması ise kişinin iç dünyasında elde edeceği sınırsız genişliği ifade eder.

  İkizler ve Başak burcunda ise zararlıdır. Jüpiter İkizler burcunda bilginin işlenerek elde edilmesini değil kişinin başkalarıyla bir bağlantı içerisinde bilgiye ulaşmasını temsil eder. Burada bir gelişim söz konusu değildir, burada başkalarından etkilenerek başka düşünceleri içselleştirme geçerlidir. Başak burcunda ise bilgelik pratik bilgi seviyesine indirilerek verimli olmak uğruna harcanır ve Jüpiter Başak'ın bencil ve gelişen doğasında kişisel gelişimi desteklemek yerine kişinin kendisini üstün kılmaya çalışmasını destekler.

  Yengeç burcunda güçlenir ve Oğlak burcunda düşer. Yengeç burcu yapı olarak içsel gelişimi destekler ve kişinin zaman içerisinde eşsiz bir olgunluğa ulaşmasını temsil eder. Jüpiter, Yengeç burcunda temsil ettiği kişisel gelişim adına daha geniş bir alanda çalışacaktır ve Yengeç burcunun maddiyattan bıkkın, maneviyata ihtiyaç duyan doğasına destek olacaktır. Fakat Oğlak burcundaki Jüpiter zaten kişisel gelişimin zirvede olacağı bir ortamda daha fazla kendisini gösteremez, etkisi anlaşılamadan sönecektir.

  Benim kişisel fikrim olarak Jüpiter, Aslan'da yücelirken Kova'da düşer. Çünkü bu ortamda Aslan burcunda Jüpiter doğrudan bir gösteri halinde kendisini gösterir ve kişinin bu etkiye güvenerek kendisini yüceltmesine ve kendisini bir Kral olarak ilan etmesine de neden olacaktır. Fakat Kova burcundaki Jüpiter herkesin eşit olduğu fikrinden dolayı kendisini gösteremez ve sonsuzluk algısı kendisinin topluma karşı olan tutumunda kendisini gösterecektir.

  Satürn


  Satürn kişinin sınırlarını, adalete olan bakış açısını ve sosyal olarak pozisyonunu tarif eder. Venüs kişinin topluma nasıl katılmak istediğini gösterirken Satürn kişinin toplum içerisinde elde ettiği pozisyonu ifade eder. Egodan ve bireyden uzaklaşmış bir doğaya sahiptir. Kişi üzerinde disipline olmuş bir hava bıraktığı gibi Jüpiter'in sönen etkisine karşılık Satürn yavaşça genişleyen ve bollaşan prensibi temsil eder. Kişiyi bağımsız kılar. Yönettiği her iki burçta bağımsız hareket etme arzusuna sahiptir.

  Oğlak ve Kova yönettiği burçlardandır. Oğlak, topluma tam olarak karışmadan toplumun içerisinde saygın bir kişi olarak ifade edilme isteğini gösterirken Kova kişinin toplumun içerisinde bir bütün olarak insanların hareket etme arzusunu temsil eder. Satürn Oğlak, kişinin zamanla toplum içerisindeki değerinin yükseleceğini temsil ediyorken Satürn Kova ise kişinin toplumsal ilişkilerinin zaman içerisinde oldukça iyileşeceğini gösterir. Bu iki gezegenin zıt konumlarında ise zararlı durumdadır çünkü Aslan ve Yengeç kişisel ihtiyaçların vurgulandığı gezegenler olduğu gibi kişinin Satürnyen toplum algısını kendi karşılayamadığı egosal istek ve ihtiyaçları için kullanmasına neden olacaktır.

  Terazi burcunda yükselir, Koç burcunda düşer. Terazi burcundaki Satürn, kişinin topluma katılmasının başlangıçta bir şekilde bloke olduğunu ve kişinin anlaşma sıkıntıları çektiğini gösterirken zaman içerisinde kişi topluma başarılı bir şekilde katılmasını gösterecektir. Koç burcundaki Satürn ise kişinin bireysel varlığının erken yaşta ihlal edildiğinin gösterirken zaman içerisinde bireysel varlığını başarılı bir şekilde göstermesini gösterecektir. Satürn, toplum temelli bir gezegen olduğu için Koç burcunun bireysel doğasına katkı yaparken Satürn'ün toplum algısını kavrayamamasına neden olacaktır.

  Not: Uranüs, Neptün ve Pluto toplumsal karakterde gezegenlerdir. Burçlarda aldıkları konumlar aşırısıyla önemsenmez.

  Uranüs


  Toplum bakımından gizlenen aşırı ve aykırı durumların bir anda ortaya çıkmasıyla oluşan toplumsal çalkantıları temsil eder. Toplum üzerinde bıraktığı etkiyle insanlar bir şeylerin aynı kalmayacağını, değişimin de mümkün olabileceğini ve absürt durumlarında önemsenebileceğini gösterir. Genellikle Satürn ve Pluto ile aldığı açılar büyük devrimleri gösterir.

  Neptün


  Toplumsal olarak insanların ilgisini çeken ve insanları etkileyen şeyleri temsil eder. Genellikle popüler sanat ile oldukça yakından bağdaştırılır ve aldığı konumlara göre popüler sanat kendisini gösterir. (Örneğin: Aslan'daki Neptün pornografinin yaygınlaştığı yıllara denk gelirken Kova'daki Neptün pornografinin zayıfladığı yıllara denk gelir.) Bununla beraber kişinin kendisini kaybetmesi, kendi benliğini unutarak başka bir şeymiş gibi hissetmesiyle de bağdaştırılır. (Örneğin: Mistik kanallar, uyuşturucu vs vs)

  Pluto


  Toplumca inkar edilen müthiş gücü ve korkuyu temsil eder. Varlığı aslında bir takım kişilerle bilinse de bir takım kaynaklarca üstü örtülmekte ve toplumdan saklanmakta veya yokmuş gibi lanse edilmektedir. Fakat varlığı inkar edilen zamanla toplumun en büyük sorunlarından biri olacaktır ve insanlar bir süre sonra bu gizlenmiş mafyavari yapıların yarattığı etkiye karşı tavır alacaklardır.Bu Konu İçin Etiketler